Peregon Transportbörse
Transport samochodów w Europie i na świecie

Global Car Logistics System

Bewertungen
Choose Language
Logowanie tylko dla przewoźników * firm transportowych!

Transport pojazdu zlecamy bez logowania!

Sposoby transportu

Rodzaje transportu pojazdu

Istnieją różne rodzaje przewozu pojazdu; generalnie, w zależności od środka transportu, rozróżniamy transport drogowy, wodny i powietrzny.
Wnikliwa analiza tego tematu przysporzy Państwu z pewnością stratę kosztownego czasu,
polecamy zatem Państwu aby całkowitą procedurę transportu pojazdu powierzyć firmie
transportowej, która mając wieloletnie doświadczenie w swojej dziedzinie może zagwarantować wybór najlepszej formy transportu w konkretnym przypadku.
Transport lądowy dzielimy na transport drogowy i kolejowy.

W transporcie drogowym pojazd silnikowy może zostać załadowany na przyczepę lub ciężarówkę lub też zostać przewieziony na własnych kołach. Natomiast transport kolejowy
jest bardzo korzystny podczas gdy duża ilość pojazdów silnikowych jest przeprowadzana jest jednocześnie. Transport drogowy jest najczęstszą formą transportu pojazdów.
Przy krótkich i umiarkowanie długich trasach pojazd przeprowadzany jest na własnych kołach, a kierowca który go prowadzi w zależności od trasy korzysta także dodatkowo
z innych środków lokomocji takich jak kolej czy samolot.

Do transportu większej ilości pojazdów a także przy długich trasach, np. z Hamburga do Monachium często wykorzystuje się autolawetę lub ciężarówkę. Przy transporcie pojazdów wysokiej klasy, których trasa przewozu przebiega przez wiele krajów, dobrze jest zasięgnąć informacji nt. stanu dróg i jeżeli nie są one dobrej jakości to wówczas zdecydować się na transport ciężarówką w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń mogących powstać
np. przez odpryskujące kamienie.

Transport drogą wodną dzieli się na transport morski i transport żeglugą śródlądową.
W przypadku długiej trasy biegnącej przez wiele krajów i ogromne możliwości ładunkowe transport morski jest najkorzystniejszym wariantem transportu pojazdów.

Znikome zastosowanie przy przemieszczaniu pojazdów silnikowych ma transport lotniczy.
Ze względu na bardzo wysokie koszty, forma takiego transportu ma jedynie zastosowanie w przypadku gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia pojazdów silnikowych wysokiej klasy na bardzo dużą odległość w możliwie jak najkrótszym czasie.

Istnieje oczywiście wiele innych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę wybierając rodzaj transportu. Ja już uprzednio zostało wspomniane, powyższy tekst służy jedynie celom informacyjnym, ponieważ i tak firma transportowa zajmuje się całkowitą procedurą transportu pojazdu silnikowego.